DELA

Reagera på klimathotet

Klimatförändringarna kräver snabba reaktioner
Många tror att klimatförändringarna är en långsam process som sker gradvis. Så är dock inte fallet om man ser på den senaste istiden – den kom på bara sex månader! Jämför man detta med tre av de största ”klimatkantringarna” som vi nu är på väg mot i rasande tak menar forskare att den oundvikliga katastrofen snart är nära.

För det första har vi den arktiska metanbomben. I den vetenskapliga tidskriften Nature varnade man nyligen för att den smältande arktiska permafrosten i Östsibiriska havet frigör stora mängder metangas i atmosfären, en växthusgas som utlöser ytterligare temperaturhöjningar i snabb takt. För det andra har vi den globala havsförsurningen. Ungefär hälften av den av människan utsläppta koldioxiden löses upp i havet, vilket skapar en havsförsurningsprocess som nu sker 10 gånger snabbare än någonsin tidigare i jordens historia.

Många olika typer av plankton som utgör basen för havets näringskedjor riskerar dö ut, vilket destabiliserar hela ekosystem, som i sin tur hotar vår matförsörjning. För det tredje har vi den smältande isen – glaciärer, isberg och havsis smälter i snabb takt och skapar förändringar i klimatsystemet och en dramatisk höjning av havsytan. Geologisk dokumentering visar att katastrofala förändringar som förorsakas av smältande havsis händer mycket snabbt, det kan t.o.m. ske på några månader.

Då vi nu vet att liknande plötsliga förändringar kan ske som ett resultat av smältande is i polarregionerna är tiden knapp. Vi kan vända denna trend om vi går in för att minska koldioxidutsläppet med inte mindre än 100 % de kommande 35 åren — men då behövs var och en av oss, beslutet måste tas nu! På Åland kommer vi att visa världsledarna som samlas för ett klimattoppmöte i New York att vi är beredda på denna vändpunkt och kräver modiga politiska beslut.

Klimatets framtid angår också dig och dina barn, så kom med oss och skicka en åländsk hälsning till New York när den globala folkrörelsen Avaaz samlar miljoner människor världen över till klimataktion helgen 20-21 september! På lördag klockan 13.00 under Skördefesten på ÅCA vid Gastronomen samlas vi för en ”klimatselfie” och klimatmarsch på stället – det som tar fem minuter av din tid gör stor skillnad. Skriv också gärna på Avaaz namnunderskrift för klimatet, som du hittar via ÅNoMs hemsida, www.anom.ax.
Ålands Natur & Miljö r.f.