DELA

Rättvisa inkomstgränser för barnomsorgstaxan

Barnbidraget i Finland höjdes för barn under tre år den 2 april 2024 med 26 euro. Åland har egen behörighet i frågan. Sannolikt blir det ingen höjning av det åländska barnbidraget med motivering att barnbidraget på Åland har en högre nivå än i Finland. Med samma motivering ville man inte heller betala barnbidrag till det dubbla beloppet i december 2022 såsom gjordes i fastlandet för att stödja medborgarnas köpkraft under pandemitiden.

Enligt statistiken är barnfamiljer den grupp som drabbas mest av den ökade inflationen. Inflationen på Åland är högre än i fastlandet. Matpriser har ökat med minst 30 procent och även räntor, bränslekostnader och energikostnader har ökat kraftigt. Det som dock inte nämns i jämförelser med Finland är barnomsorgstaxan. Inkomstgränserna för dagisavgifterna höjdes med 31 procent från och med augusti 2021 i Finland, vilket betyder att drygt 20 000 fler familjer får avgiftsfri småbarnspedagogik för sina barn. De största förändringarna syns för familjer med låga inkomster och för dem med medelhöga inkomster.

Hur ser det ut på Åland? Det är väldigt lätt att uppnå maxtaxan 240 euro på Åland. Det räcker om ett hushåll som består av två vårdnadshavare och ett barn har inkomster på 3 796 (brutto). I fastlandet skulle ett sådant hushåll vara berättigad till avgiftsfri barnomsorg. Samma gäller ensamstående föräldrar. På Åland hamnar en ensamstående förälder med inkomster på cirka 3 100 euro betala en maxavgift däremot skulle motsvarande person i fastlandet erhålla avgiftsfri barnomsorg. På Åland hamnar familjer med relativt låg inkomst i den högsta betalningsklassen. Om lagtingen inte vill höja barnbidraget så är det nödvändigt att se över inkomstgränserna för barnomsorgstaxan på Åland och likställa dem med fastlandet!

KRISTINE DZENE (S)