DELA

Rättvisa förslag

”Juridiken garanterar inte ett rättvist föräldraskap efter skilsmässan” menar docent Matti Rimpelä, som därför utarbetat ett förslag till föräldraskapsavtal, som Yle-nyheter berättade om häromdagen. Föräldraskapsavtalet skulle tecknas i god tid i händelse av separation, i modell med äktenskapsförord. Låter som ett klokt och sunt förslag. (Finns andra som sagt att man i början av förhållanden skall gå till juristen och när det krisar till prästen – istället för tvärtom.) Följde man förslaget skulle antalet vårdnadstvister minska och psykiskt lidande undvikas. Man skulle också spara pengar för kommun och stat. Endast advokaterna tjänar på vårdnadstvister!

Dessvärre bedöms 1 % av alla vårdnadstvister i Finland som hopplösa och Rimpeläs förslag skulle knappast anammas av den som till vilket pris som helst saboterar umgänget. Såhär i jultider vet man till exempel att vårdnadshavare kan hota med polis då julhälsningar överlämnas. Barnen lider och många anhöriga kring dem sörjer. Många, och rimligtvis socialsekreterare torde se umgängessabotaget, men eftersom sabotören är expert på att manipulera och hota kan sabotaget fortsätta.

Justitieministeriets förslag till ny faderskapslag är också mycket bra för ett mer rättvist föräldraskap. Råder förövrigt en viss oklarhet kring begreppen, så avslutningsvis en hälsning till skolor, föreningar och andra som arrangerar fester, informationstillfällen med mera: Inbjud föräldrar, inte endast vårdnadshavare. Det blir lite mer rättvist så och till 99 % också till glädje för barnen.
Ann-Charlotte Funck