DELA

Rättvis rättelse?

Med anledning av Nya Ålands löpsedel, första sida samt artikel på sidan 4 i måndagens (26.8) tidning där vårt företag nämns vid namn och visas upp stort i bild, vill jag som VD för Pointblank Retail Ab klargöra fakta då Nya Ålands journalist publicerat några grova faktafel som ger en felaktig bild av vårt företag.

Sportia Åland drivs av Pointblank Retail Ab och ägs av mig och min man. Vid uppstarten av företaget ansökte vi som en del av finansieringen Finnveraborgen och fick den beviljad. Detta är något som finns tillgängligt för alla företag i Finland att söka. Mer information om detta finns att söka på Finnveras hemsida. För tillfället har vi 6 ordinarie anställda och mellan 2 och 4 inhoppare.

Sportia är en finländsk franchisekedja som består av runt 55 butiker i Finland. Huvudorganisationen SGN Sportia är ett dotterbolag till familjeägda koncernen SGN som har en god ekonomi. Det finns inte några ekonomiska kopplingar mellan Sportia i Finland och Team Sportia i Sverige. Det finns några beröringspunkter och det gäller produkter, dvs som konsument kan du hitta märken som North Bend, Team Sportia och Stuf i både Finland och Sverige, men inköpen i de olika länderna sköts helt skilt.

Jag ställer mig starkt kritiskt till hur man publicerar en så undermåligt uppbyggd artikel. Det hade räckt med ett samtal för att kontrollera att uppgifterna stämmer, det vill säga få reda på att Sportia Åland inte har något samröre med Team Sportia. Uppenbarligen har man på Nya Åland ansett att detta är ett scoop då man lyfter fram det stort på både löp, första sida och artikel i tidningen.

Förklaringen jag fick av journalist Erik Hallstensson och ansvarig utgivare Nina Fellman var att man inte menat peka ut oss på något negativt sätt utan bara velat få en kommentar av näringsministern om beviljande av borgen till en franchiseföretagare. Det fanns inte något behov av att kontakta oss före publicering av artikeln, säger Erik Hallstensson. Artikelns andemening är att Team Sportia och därmed Sportia Åland skulle ha ekonomiska problem, men iom att vi inte har något samröre med Team Sportia pekas vi ut på helt falska grunder. Hade Erik Hallstensson besvärat sig med att göra en enkel faktakontroll, hade han märkt att en sådan koppling inte går att göra, men då hade det ju heller inte funnits något scoop.
Anna Wennström
VD Pointblank Retail Ab/Sportia Åland

I den rättelse som publicerades i tisdagens tidning beklagar vi misstaget att koppla ihop Sportia på Åland med Team Sportia i Sverige. Det var slarvigt av oss, och självklart borde vi ha ringt det där samtalet. Någon andemening fanns det dock inte. Vårt intresse låg i lånegarantin och Finnveras engagemang på Åland.
Nina Fellman
Andra redaktör
Nya Åland