DELA

Rättvis lön för alla

Angående vissa politikers uttalanden om ”uppgradering av vårdlöner”.
Vi från fackligt håll blir allt mer irriterade över vissa politikers uttalande om fackens oförmåga att föra fram kvinnolöner och värdesätta vårdarbetet.
Facken har under en lång tid arbetat fram ett system som värderar arbetsuppgifternas svårighetsgrad vilket också har prövats på vissa avdelningar inom Ålands Hälso- och sjukvård. Med smärre justeringar i poängsättningar hade man kunnat börja använda systemet som vi tror skulle ha givit både rättvisare och mera jämställda löner. Detta arbetsvärderings system valde landskapsregeringen att lägga på ”is”.
Inom det statliga området har man genomfört ett liknande lönesystemet och även satsat de extra pengar som har visat sig behövas för att få rättvisare löner.

Under arbetets gång och under våra centrala förhandlingar har vi velat avsätta pengar för att kunna förverkliga ett nytt lönesystem baserat på en värdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Vi vet att införandet av ett nytt lönesystem kommer att kosta pengar vilket man tydligen inte insett i landskapsregeringen förrän i allra sista stund och då anses ett nytt arbetsvärderingssystem bli för dyrt, eftersom man vill ha ett kostnadsneutralt resultat.
Från fackens sida kan inte vi gå med på att man sänker löner som efter värdering anses för höga.

Att nu vissa ministrar igen vill föra upp frågan inför valet är inte ett dugg överraskande. Regeringen fokuserar nu istället bara på vårdarbete och vill uppvärdera detta mera än andra kvinnodominerade yrken.
Vi håller med om att det är ett värdefullt arbete som görs och det skall vara bra betalt men det finns andra kvinnodominerade yrkesgrupper som glöms bort i den här debatten.

Vi vill ha en rättvis lön för alla yrkesgrupper, en lön som bygger på arbetsvärdering.
Akava-Åland r.f.
Maria Hagman
FOA-Å r.f..
Ulla-Britt Dahl
TCÅ r.f.
Tuula Mattsson