DELA

Rättsstat bör inte acceptera sexuellt våld

Barbro Sundback analyserar i sin insändare anledningen till att män våldtar kvinnor. Enligt henne anser de flesta forskarna att våldtäkt mer handlar om maktmissbruk och ett sätt att förtrycka kvinnor än om att vissa män inte kan behärska sin sexualdrift. Analysen är kanske riktig, men det innebär i så fall att de flesta män är potentiella våldtäktsmän, och det är ju en ganska otäck tanke.
Förutsättningen för att kunna genomföra en våldtäkt är ju att mannen får erektion, vilket de ju inte kan ”fejka”, eller hur? Därför måste nog ett visst mått av sexuellt ”behov” eller intresse ingå i handlingen.

I vilket fall som helst borde man kunna debattera frågar mer öppet än vad som sker i dag. Framför allt borde de män som inte är vare sig våldtäktsbenägna eller har behov av att utöva sexuellt maktmissbruk öppet stå upp för sina åsikter och deklarera sin avsky för dem som på det sättet förnedrar kvinnor. Dessutom borde lagarna skärpas så att den som har utövat våldtäkt verkligen får stå till svart för sitt brott. Kvinnan skall inte behöva försvara sig i rätten för att någon utövat våld mot henne, detta är oacceptabelt i ett land som vill kalla sig en demokratisk rättsstat.

När en kvinna anmäler en våldtäkt krävs bevis på att hon blivit sexuellt utnyttjad mot sin vilja. Krävs det lika starka bevis för att man någonsin ägt det man påstår sig ha blivit bestulen på när man anmäler en stöld till polisen?
Runa Lisa Jansson