DELA

Rättelse om Finström-Geta

Finström-Geta församlings kyrkoråd har gått in för samfällighetsmodellen, inte någon självstyrd kyrka, läser vi i måndagens Nya Åland. Det är inte sant. Finström-Geta församling stöder BÅDE tanken på en samfällighet omfattande hela Åland OCH utökat självstyre för Ålands kyrka. Det ena utesluter inte det andra. På kort sikt är det enligt oss klokt att arbeta för en fungerande samfällighet, på lång sikt är självstyrelse nödvändigt för att kyrkan skall kunna fortsätta vara en relevant part i det åländska samhället. Självstyrelse behöver inte innebära att vi lämnar Borgå Stift.
Finström-Geta församling instämmer i Mariehamns församlings anhållan om att domkapitlet skall tillsätta en arbetsgrupp för att bygga upp en självstyrd åländsk kyrka.
Peter Karlsson, t.f. kyrkoherde
Jon Lindeman, kyrkoherde