DELA

Rätta till det ologiska, regeringen!

Det är glädjande att läsa landskapsregeringens andra tilläggsbudget för 2018 gällande grundskolorna. Åländsk Center har vid flera tillfällen påpekat de uppenbara problem som finns med det nya landskapsandelssystemet. Nu har landskapsregeringen själva kommit till samma insikt och erkänner att de har gjort ”ologiska” förändringar i landskapsandelssystemet och betalar därmed ut ytterligare (tillbaka) 3,1 miljoner till kommunerna.

Nuvarande landskapsregeringen har via det nya landskapsandelssystemet gjort en inbesparing på flera miljoner vilket självklart förändrar förutsättningarna för kommunerna att upprätthålla en bra grundskola, en bra barnomsorg, en bra äldreomsorg och en bra socialvård.

Från Åländsk Center har vi vid flertalet tillfällen lyft upp det faktum att regeringens nya landskapsandelssystem är ologiskt. Att regeringen nu kryper till korset och erkänner det ologiska i systemet kring grundskolan är klädsamt. Vi från Åländsk Center utgår från att regeringen fortsätter analysera det nya landskapsandelssystemet för att även det övriga som är ologiskt kan rättas till.

STYRELSEN FÖR ÅLÄNDSK CENTER