DELA

Rätta siffror om Klintskogen

Maj-Britt Jansson efterlyste i sin insändare från den 17 mars uppgifter om storleken på den planerade utvidgningen av Mariehamns begravningsplats.
Området i Klintskogen som enligt det aktuella förslaget för stadsplaneändring planerats för utvidgningen omfattar knappt 5.000 kvadratmeter, vilket utgör sex procent av hela skogens areal. Enligt planförslaget skulle begravningsplatsen även utvidgas med 2.000 kvadratmeter norrut.

Enligt den gällande planläggningsprocessen i Mariehamn ställer stadsstyrelsen ut stadsplaneförslaget efter det att planen blivit godkänd av både stadsplanenämnden och stadsstyrelsen. Under utställningstiden kan allmänheten ta del av planförslaget. Inkomna anmärkningar behandlas av stadsstyrelsen varefter planen kan revideras och tas till en ny behandling.
Vid sitt möte den 8 mars beslöt stadsstyrelsen att inte ställa ut förslaget för begravningsplatsens utvidgning norrut och västerut, utan begärde en kompletterande utredning över andra alternativa platser.

Stadsplanenämndens förslag finns att läsa på stadsarkitektkontorets hemsida under rubriken www.mariehamn.ax/stark/aktuellt.htm. Där finns det information att hämta om alla aktuella stadsplaner som är under behandling.
Vi beklagar att Maj-Britt Janssons tidigare insändare av 31.1 undgått vår uppmärksamhet.
Sirkka Wegelius
Stadsarkitekt