DELA

Rätt Toivonen – och fel!

I din insändare i fredagens Nyan har du en del kloka tankar om mobbning, men saken är inte så enkel. Det finns yrken och uppdrag där gränsen mellan yrkesliv och privatliv inte är så tydlig. Exempelvis poliser måste i det privata agera så att förtroendet för poliskåren inte rubbas. För personer inom skola, socialtjänst, vård etc. gäller även att de skall bemöta alla personer jämlikt. Om en sådan person uttrycker exempelvis uttalat rasistiska åsikter är det skäl att fråga sig om den personen är lämplig för sitt yrke.

Om man sitter på ett förtroendeuppdrag i en grupp som skall minska sexuella trakasserier är det kanske inte så lämpligt att själv syssla med sådant och vad den uthängda personen gjort för att ”förtjäna” uthängningen är faktiskt irrelevant.

En grundtanke hos alla mobbare, oavsett ålder är just att offret ”förtjänade det” på grund av sina kläder, vikt, utseende etc.

Snarare är det så att man kanske skall fundera litet över vad man skriver på sociala media. Alla har rätt till en åsikt, men den rätten befriar en inte från eventuell kritik om man råkar skriva något som är fel. Omvänt så ger rätten att rätta en felaktig uppgift en inte rätten att gå till personangrepp. Tyvärr uppmuntrar inte sociala medier till någon större eftertanke. Det finns debattforum på internet där det går att diskutera sakligt, även saker som politik, men gemensamt för dessa är att modereringen är hård och nolltolerans mot personangrepp råder. Jag skulle rekommendera alla att tänka två tankar före man kommenterar eller delar vidare: ”Stämmer verkligen detta?” och ”Kritiserar jag nu de fakta eller åsikter jag läst, eller kritiserar jag personen?”

Sedan är det tråkigt att du, Stefan vill göra detta till en höger-vänsterfråga när du skriver ”dessa hatare inom vänstern”.

Nätmobbare finns inom alla partier och grupper. Även inom ditt eget parti. Jag hoppas att du menar allvar med dina ord och tar diskussionen internt inom ÅD, hur man skiljer på sak och person. Det hoppas jag att även de övriga partierna gör!

Anders Gustafsson