DELA

Rätt till hemtjänst och närståendevård

De flesta äldre vill bo hemma och klara sig själva hela livet. För att detta ska vara möjligt bör det finnas hemtjänstservice så att man vid behov kan får hjälp med praktiska saker för att klara ett självständigt liv. Vid sidan av detta stöd kan man erhålla närståendestöd.

I Mariehamn har reglerna varit ytterst ofördelaktiga att erhålla hemservice ifall en närstående är berättigad till arvode för närståendevård. Detta har inneburit i många fall att närståendevårdare fått axlat ett alltför tungt ansvar och ibland en övermäktig arbetsbörda.

Detta regelverk är kontraproduktivt och kan i värsta fall leda till att staden måste ta hand om två i stället för en äldre i behov av vård och omsorg.

För att optimera förutsättningarna för äldre att bo kvar hemma och leva ett gott liv måste staden ändra sitt regelverk i detta avseende. Rätt till hemtjänst ska bedömas utgående från klientens behov och närståendevårdarens ansvar ska bedömas utgående från dennes förutsättningar. Att ställa dessa två rättigheter mot varandra är att försätta klienten i en moment 22 situation vilket inte kan vara lagstiftarens eller äldreomsorgens avsikt.

Här måste en ändring till det bättre göras.

BARBRO SUNDBACK (S)