DELA

Rätt till heltid

Mariehamns stad måste införa en trovärdig och rättvis jämställdhetspolitik. Idag råder skriande ojämlikhet mellan könen för stadens anställda. Det tas för givet att tjänsterna för män alltid är på heltid och inte deltid. Inom de kvinnodominerade yrkena som hemtjänsten, barnomsorgen och äldrevården däremot är det helt normalt att tjänsterna ofta är udda deltider typ 81,3%, 78,2% av en heltid.

Det är inte deltidsarbetet i sig som man ska vända sig emot. Men deltid ska vara en rättighet som anställda själva väljer. En heltidsanställning är en tryggare anställning som ger högre lön, högre sjukersättning och högre framtida pension. Det viktiga är rätten och möjligheten till egen försörjning och ekonomiskt oberoende. Kvinnors ofrivilliga deltidsanställningar är en av vårt samhälles allvarligaste kvinnofällor. Rätten till heltid måste införas som norm så att kvinnor kan arbeta på samma villkor som män.

Exempel från Sverige visar att det inte alls behöver bli dyrare om man inför rätt till heltid som norm för anställning av personal. Nynäshamn har sparat 23 miljoner på att skapa fler heltidstjänster. Hoforsmodellen visar att vikariekostnaderna minskar, kvaliteten förbättras och sjukskrivningarna blir färre. Mariehamns stad betalar ju dyrt för vikarier på grund av hög sjukfrånvaro inom de kvinnodominerade yrkena.

Analys, planering och nytt sätt att lägga arbetsscheman krävs givetvis innan verksamheten kan omorganiseras så att alla som vill får arbeta heltid.
Kalle Fogelström (S)