DELA

Rätt skall vara rätt

Åter en gång insinueras i pressen att byggandet av Pommerndockan försenades på grund av besvär. Sanningen är den att Pommerndockan försenades nio månader på grund av att Pommernkommittén inte hade nödvändig kompetens och därför genomförde en oprofessionell upphandling. Den dockkonstruktion som kommittén tog fram och som beskrivs i detalj i anbudshandlingarna har av sakkunskapen förkastats såsom ogenomförbar. Därför drog upphandlingen ut på tiden tills en anbudsgivare föreslog den genomförbara konstruktion som efter förhandlingar till slut antogs.

Det besvär som ligger hos förvaltningsdomstolen rör upphandlingens laglighet. Det försenade projektet endast med någon dag.

Jerker Örjans