DELA

Rätt sak på rätt plats genom planering

Planering behövs för att Åland inte skall gå miste om etableringar och värdefulla naturområden. Golfplanerna och behovet av mark för bland annat turistanläggningar , bostäder och vindkraftverk visar på att behovet av markplanering blir allt viktigare.
Åland blir allt attraktivare i ett globalt perspektiv. Vi har en stor behövlig inflyttning och är snart 28.000 innevånare. De attraktiva markområdena vid stränder kommer att bli allt mer efterfrågade. Därför är det viktigt att rätt etablering hamnar på rätt plats framöver när trycket på olika markområden ökar.Miljöaspekterna måste komma in i ett tidigare skede. Just nu handlar det mycket om golfprojektet på Stornäset men minst lika viktig är det att till exempel turistanläggningar, bostadsområden och vindkraft hamnar på områden så att de inte förstör omistliga naturvärden.

De politiska partierna ligger ännu ganska lågt i sina ställningstagande för eller emot Stornäset. Det är helt förståeligt med tanke på den politiska trovärdigheten inför miljöfrågor och kommande val. Alla politiker säger sig värna om naturvärden.
Golfbanan kan bli en verklig belastning inför kommande val. Situationen blir ju inte lättare för politikerna eftersom all samlad kompetens inom förvaltningen talar emot projektet på Stornäset och en folkrörelse är på gång. Att man dessutom från Golfklubben säger att det var aktuellt att beställa grävmaskiner för att bygga en bana i Godby-Ämnäs visar ju på att det inte är fel på platsen och att Stornäset kunde räddas !! Kanske ännu ?

I golfbanefallet sätter man nu först igång med en delgeneralplan i Sund, den har legat i 15 år och kan ta ytterligare tid. Förhoppningsvis tar kommunerna och landskapet tag i planeringsfrågorna så att det finns förutsättningar att anvisa mark och tomter till inflyttare föreningar och företag som behövs bland annat i skärgård och glesbygd.
Det är bråttom eftersom vår nuvarande lagstiftning gör det möjligt att komma åt unika naturområden. Målet med lagstiftning och planering bör vara att göra etableringar möjliga men skydda ovärderliga miljöer för att Åland skall vara unikt och attraktivt i framtiden.
Rolf Lindqvist
Toböle, Saltvik