DELA

Rätt om styrelseval

Då det tycks råda olika uppfattningar kring vilka som var eller inte var valbara till Mariehamns Elnät Ab i samband med måndagens bolagsstämma vill vi klargöra följande ostridiga fakta.
På plats vid extra stämman med tydliga samtycken fanns Jörgen Pettersson, Erica Sjöström och Annelie Karlberg. Harry Karlsson bekräftade via högtalartelefon på mötet sitt samtycke till att ta plats i det nya aktiebolagets styrelse. Roger H Eriksson var inte tillfrågad om deltagande i den nya styrelsen innan han från stämman blev uppringd av Petri Carlsson. Skälet till att frågan om medgivande till styrelsearbetet lyftes under mötet var att det inte får råda tveksamheter kring viljan och beredskapen att sätta sig personligt ansvarig i ett aktiebolags styrelse.
Mariehamnscentern
Bjarne Blomster
Erica Sjöström
Jörgen Pettersson