DELA

Rätt om Flaka-avlopp

Hej Hasse, Du har helt rätt i att avloppsfrågan i Flakaområdet behöver lösas, som du skriver i din insändare T.Å. 11 och Nyan 12 november. Obunden samling gick ut med det i valet 2007, eftersom vi hade träffat Flakabor i samband med vår kommunrunda, som då tryckte på behovet av en lösning. Vid en gemensam genomgång (halvtid) när vi i vår grupp bockade av det vi hade lovat och hur vi hållit det, så är det faktiskt bara denna punkt kvar, just denna svårlösta problematik, där vi inte har lyckats särskilt bra.

Konkret fakta; Från vår sida ville vi lägga in i samband med budgetbehandlingen 2008, under tekniska nämndens verksamhetsmål, en avloppslösning för Flakaområdet. Vi blev informerade om att en revideringsplan skulle uppgöras och nöjde oss med det. Det finns nu en aktuell avloppsplan för Lemlands kommun, där Flaka och Västeränga är ”utredningsområde”.
Man ser alltså på vad det finns för möjlighet till olika typer av gemensamma avloppsanläggningar, både i ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Lemlands kommun har haft flera informationsmöten angående frågan, helt rätt, men ingen tycks ha blivit klokare. Det är naturligtvis inte bra, och ska heller inte vara så. Med all rätt lyfter Hasse Persson åter upp problematiken till ytan, och vår ambition är ju att vara lyhörda för våra kommuninvånares behov och arbeta för det vi utlovar, framför allt också med tanke på miljön.

Styrelsen har lagt sitt förslag till budget för år 2011. Fullmäktige behandlar och diskuterar den, onsdagen den 8 december, och beslutar den 15 december. Det finns alltså fortfarande möjlighet till initiativ att göra något innan budgeten klubbas. Kom ihåg att fullmäktiges möten är öppna för allmänheten!
Samtidigt vill vi passa på, även med anledning av ovanstående hälsa både Dig Hasse och övriga lemlänningar till obunden Samlings ”rullande valstuga” den gula bussen som står utanför KEA market på tisdag 23 november kl.15-18. Välkommen dit och diskutera avlopp och mycket annat.
Yvonne Sundbom Korpi
Lemlands kommunfullmäktige andra viceordf.
Gun-Mari Lindholm
Lemlands kommunstyrelse ordf.
Danne Sundman
Lemlands kommunstyrelse viceordf.
Inger Andersson
Ledamot i kommunfullmäktige och tekniska nämnden