DELA

Rätt fokus skapar förutsättningar

Eftersom flera undrat om jag svängt i frågan om kommunreform så är svaret nej, utan jag ser helst långsiktigt så få kommuner som möjligt.

Jag gillar för övrigt växthusodlaren Harry Söderbergs förslag om ingen kommun alls, men med serviceorganisationer för varje sektor. Jag har bara pekat på det fel fokus som landskapsregeringen har idag när man fokuserar på annat än effektiviseringar och tillväxt. Uttalandena från kommunministern och andra från alla regeringspartier har med få undantag varit att kommunreformen är inget effektiviseringsprojet utan en utjämning av servicen runt Åland.

Men utan en växande befolkning och ekonomi så kommer servicen och ekonomin istället att bli sämre i framtiden. Utmaningarna i framtiden är den demografiska utvecklingen och försörjningsbördan där allt färre skall finansiera vår välfärd, och den löser man inte genom att dra nya streck på kartan, och fördela samma antal euro som idag, utan genom effektiviseringar och tillväxt.

Om regeringen verkligen skulle ha haft fokus på effektiviseringar och ett växande Åland så skulle första åtgärden varit att slopa alla gränser mellan Mariehamn-Jomala och Finström eftersom dessa borde utgöra Ålands tillväxtregion och centrum för hela Åland. Istället har man cementerat dessa gränser vilka utgör stora hinder för utvecklingen av Åland.

I denna tillväxtregion finns alla förutsättningar för effektiviseringar med bibehållen service till en skatt om 14-15%. Skatteunderlaget är gott, attraktiva tomter för olika former av boende, lätt och tyngre industri skulle alltid finnas tillgängliga. Dessutom har man all övrig infrastruktur s.s hamn, flygfält, skolor, daghem, äldreboenden idrottshallar, badhus och mycket annat.

Skulle denna tillväxtregion sedan kompletteras med en tillväxtpolitik från regeringen innehållande en uppgradering av högskolan och gymnasiet, jobbskatteavdrag, avbyråkratiseringar, snabbare digital utveckling, tillväxtoptimering av EU-programmen , m.m så skulle förutsättningarna finnas för att klara den demografiska utvecklingen och försörjningsbördan och de framtida regionala utmaningarna där man säkerställer kommunal service runt Åland, utan en massa administrativa enheter i varje kommun.

Lösningen för framtidens Åland är alltså effektiviseringar och tillväxt av både befolkning och ekonomi.

Jörgen Strand