DELA

Rätt eller fel med personalen

Vad är rätt eller fel vid tillsättande av dagispersonal?
På torsdag kommer stadsstyrelsen att behandla socialnämndens anhållan om att få anställa personal till Mariehamns stads olika daghem. Totalt ca 10 tjänster finns. Till tidningarna har socialnämnden uttalat sig om att Solrosens personal, som blir utan arbete från juni 2007, inte kommer att ha förtur till tjänsterna eftersom staden har annan personal på tillfälliga tjänster vilket de måste ta hänsyn till.

Vad innebär detta? Har staden en större moralisk skyldighet att beakta två-tre års anställningar där staden varit arbetsgivare än fem-tio års eller längre tids anställning vid Solrosen? Det ter sig märkligt då man har kunskap om att staden betalt 90-100 % av lönekostnaderna för Solrosens personal i ett 10-tals år via ett av stadens fullmäktige årligen sanktionerat konto.

Om man i stället idkar vanligt bondförnuft borde väl antalet tjänsteår i endera anställningsförhållande beaktas likvärdigt? Speciellt då man konstaterar att pengarna vid vardera anställning har kommit från samma kassa. Visst har Solrosen verkat som egen registrerad förening och Solrosens personal är därmed rent juridiskt anställda av föreningen. Men var i ligger den konkreta skillnaden att staden därmed måste prioritera den ena anställningen framom den andra vid urvalet?

Till saken hör dessutom att Jomala inför årets budgetbehandling begärt att få köpa dagis-platser av staden. Men nekats med motiveringen att staden inte har några platser att sälja. Med tanke på att man nu har tillgång till både personal och åtminstone två mindre lokaler, vilka kommer att frigöras vid inflyttning till nya Backebergs daghem, borde väl staden i första hand undersöka om inte situationen kunde lösas genom att grannkommunerna vill köpa platser av staden? Åtminstone kunde staden försöka hantera hela situationen på ett konstruktivare sätt än att alla tvår sina händer och säger att man ingenting kan göra för Solrosens personal?
Erica Sjöström,
ersättare i stadsstyrelsen (c)