DELA

Rätt beslut i fullmäktige

Jörgen Strand, Edgar Kalm, Anders Eriksson och Fredrik Karlström påstår i en insändare att jag framfört grovt felaktiga uppgifter angående omröstningen i Jomala fullmäktige om infobladet. Tyvärr är sanningen dock att om inte budgetramen skulle ha höjts så skulle infobladet inte kunnat återuppstå utan stora konsekvenser för Jomala biblioteks- och kulturverksamhet.

Angående det påstådda ”osakliga påhoppet” så vidhåller jag att det var en mycket allvarlig missbedömning att avskaffa pappersinfobladet till alla hushåll, vilket Sandell och kommunstyrelsen genomdrev för snart två år sedan. I insändaren skrev jag: ”Det är en skam att Jomala kommun med vikarierande kommundirektören Carolina Sandell i spetsen inte förstått vikten av ett kommuninfoblad. Se till exempel på Föglö och Finström som producerar högklassiga informationsblad som stärker samhörigheten i kommunen och underlättar för föreningslivet och dess livskvalitetshöjande verksamheter”.

Avslutningsvis vill jag gratulera biblioteket i Jomala till det höjda anslaget som gör det möjligt att nu äntligen återinföra infobladet, utan att nagga den övriga kulturverksamheten i kanterna. Infobladet kommer att vara en viktig informationskanal för föreningslivet i Jomala till gagn för såväl ung som gammal. Särskilt de äldre i kommunen som inte använder sig av Internet har länge sett fram emot en ändring av det halsstarriga beslutet.
Kjell Ekström