DELA

Rätt att leva efter sitt eget val

Utgånspunkten för FS:politik är människans rätt att leva sitt liv efter eget val. För att det ska bli möjligt för alla krävs det en individoriterad människovänlig socialpolitik med mycket valfrihet, därför vill vi frisinnade ha en större valfrihet i barndagvården genom att införa barnomsorgspeng.
FS vill ersätta dagens hemvårdsstöd med en barnomsorgspeng på 600 till 1000 €/barn. Barnomsorgspengen utbetalas för alla barn upp till 6 år som inte utnyttjar kommunal dagvår. Familjen får möjlighet att själv ordna sin barnomsorg.

Vi anser att man visar synnerligen litet förtroende och respekt för föräldrar att välja för sina egna barn. Föräldrars suveräna rätt att ha ansvar för sina barn skall inte beskäras. En omsorgspeng kan nyttjas för att anställa en person hemma, ha ett minidagis i närheten av hemmet, turas om i vilket hem en grupp barn skall vara, alltså cirkulera eller vara hemma något år extra, variationerna är oändliga.
Den politik liberalerna gm Sirpa Eriksson vill driva, där kvinnor inom vård och omsorg skall tvingas in i någonslags samhälleligt tvångsarbeta och barnern fostras enligt poitiska direktiv av samhälle, påminner om ett förgånget sovietsystem.

FS vill att kvinnor inom vård och omsorg skall få bli egna företagare och själv styra sina liv.
FS vill skapa ett samhälle där ansvaret för barn, sjuka och äldre inte lämpas över på samhället utan ett samhälle där alla har rätt att leva sitt liv efter sitt eget val och ta sitt samhällsansvar.
Eva Dahlén
Frisinnad samverkan