DELA

Rasismen bland oss

Vad är rasism? I sin ursprungliga form går den ut på att människor från olika delar av världen består av olika raser. Den värsta formen utvecklades i Tyskland under nazisterna men hade anhängare på många platser i den ”vita” världen. Alla som inte tillhörde den ”ariska” rasen var mindre värda, mindre begåvade, opålitliga och kriminella. Liknande företeelser fanns och finns i andra delar av världen.

Nu är det så att modern genforskning visar att det inte finns någon genetisk skillnad mellan olika folkslag och dessutom har man bevisat att vi alla är afrikaner! Det var nämligen i Afrika som människosläktet utvecklades och därifrån befolkade resten av jorden. Genetiskt finns alltså inte skilda raser men uppfattningen att folk från olika delar av världen har olika egenskaper lever kvar. De som kommer från en annan del av jordklotet är sämre folk, opålitliga och kriminella. Förr i världen var det grannsocknens folk man inte kunde lita på, i dag har bara ramarna vuxit lite.

Idag talar man inte så mycket om rasism, i stället säger man främlingsfientlighet eller främlingshat men i princip är det samma sak. Människor bedöms inte som individer utan hela grupper tillskrivs negativa egenskaper enbart baserat på deras härstamning eller etniska tillhörighet. Invandrare är lata och vill bara utnyttja den sociala välfärden, invandrare är kriminella, invandrare är farliga: ”…jag vill int ha nån terrorist ti granne”.
Som bevis använder Jack Sjölund och hans anhängare en 12 år gammal utredning från Brottsförebyggande Rådet i Sverige där det anges att utlandsfödda har 2,5 gånger högre risk för att vara registrerade för brott. Men man beaktar inte de kommentarer som ges av BRÅ att andelen dömda är lägre och att risken för att bli misstänkt är högre för invandrare än för infödda svenskar. Polisen har alltså en tendens till rasism. Dessutom påpekar BRÅ att män har 3,5 gånger högre risk än kvinnor och finländare är dubbelt så brottsbenägna som svenskar. BRÅ säger också att 95% av utlandsfödda aldrig blivit registrerade för brott. Man påpekar också att en hel del av problemen kan tillskrivas den mottagning invandrare får.

Ungdomsbrottslighet är direkt kopplad till utanförskap och arbetslöshet, två saker som framförallt drabbar invandrarungdomar just på grund av främlingsfientligheten. Nyligen visades i Sveriges Television ett inslag från en invandrartät Stockholmsförort där man helt eliminerat ungdomsbrotten genom att ordna med aktiviteter och kontakter med invandrarungdomar. (Något att tänka på för Mariehamn som inte vill stöda ungdomsverksamhet!)
Fackföreningen Sveriges Ingenjörer har visat hur främlingsfientligheten drabbar invandrare. Nyexaminerade civilingenjörer med utländskt namn kallas sällan till jobbintervju. Man har gjort testet att samma person sökt arbete under olika namn. Med svenskt namn blev per sonen kontaktad av företagen men inte under utländskt namn. Tala om diskriminering! Varför får inte invandrade civilingenjörer och läkare jobb i Sverige utan måste köra taxi och buss? Just på grund av den inställning Sjölund & Co uppvisar.

Att det skulle vara så katastrofalt dåligt i Sverige som ”Anitha B” försöker ge sken av är också en ren lögn. En undersökning publicerad förra veckan av Företagarföreningen i Sverige visar att de sociala problemen är störst i orter med få eller inga invandrare och MINST i invandrartäta orter! Inställningen till invandrare har också förändrats kraftigt, 2/3 av befolkningen är idag positiv till invandring mot knappt hälften för några år sedan.
Invandrare är inte lata, de står för största delen av nystartade företag. Om invandrare per definition är kriminella, hur skall man då ställa sig till alla ålänningar som utvandrat under årens lopp, de var ju invandrare i sina nya hemländer! Var de också kriminella? Problemet är inte invandrare, problemet är den skrämmande människosyn som härskar bland de invandrarfientliga grupperna.
Jan Grönstrand