DELA

Rapportören om sociala sektorn

Man är arbetslös, sjuk, har sin släkting i behov av vård och hjälp.
Rubrikerna berättar om vacklande socialvård, ersättningarna från FPA har stannat upp på en nivå från början av 90-talet och kommunerna har börjat strama åt sin service.

Mer och mer inflyttning och löften om likvärdig service såsom vi vill ha det? Men vem fattar besluten redan nu och vem betalar och hur? Kolla dessa utdrag, i kortform, ur boken Spänningsfält i EU (Europa-informationen, inrikesministeriet 2009):
1. Enkäter visar att allt fler medborgare instämmer med påståendet att makten rinner dem ur händerna – antingen till EU, självständiga centralbanker eller exempelvis multinationella företag.
2. Man har blivit tvungen att omvärdera nationella system nationella system utgående från europeisk synvinkel.
3. Efter millennieskiftet har kommissionen börjat bredda tillämpningsområdet för begreppet allmännyttiga tjänster så att det också täcker social- och hälsovårds- politiken (allt från bostadsbidrag till pensionsförsäkringar, omhändertagna barn till hälsovårdstjänster).
4. Den avgörande frågan som uppstått är var området för ekonomisk verksamhet börjar och var den icke-ekonomiska verksamheten slutar.

I Finland ser man tydligt hur kommunstrukturen centraliseras för att smidigare kunna anpassa landet till EU:s tilltänkta sociala, och andra, system. Vad håller vänstern och alla liberalt tänkande politiker på med på Åland?
Lagtinget behöver beslutsfattare med EU-rapportörroll.
Merja Renvall,
lagtingskandidat (ObS)