DELA

Rapportören om skatteövertagande

När offentliga Åland inte vill så vill jag som invald i lagtinget satsa en del av lönen för att skapa ett informativt forum för vanliga skattebetalare.
Vem skall vi t.ex. överta beskattningen av, Finland och/eller EU? Med vilken ”subsidiaritet” och vilka ”undantag i all evighet” eller unik lobbarerfarenhet? Några axplock (och citat) ur mina insändare:
1. Jag tackar Carl Haglund för svaret till min fråga om EU-beskattning. Du vet ingenting och ”hoppas” att det inte blir någon beskattning heller.
2. Helsingfors 7.3.2006 med Alain Lamassoure (den ständiga rapportören för projektet), Ulla-Maj Wideroos (finansministeriet) och Jari Koskinen (beskattningskommitté i riksdagen): Konstaterades att AL ”var övertygad om att i något skede en del av nationell skatt borde överföras till unionen, alltså ”del av någon nationell skatt så att landets budget inte behöver belastas med detta (!)”.
3. Eftersom det skulle bli för dyrt för EU att beskatta länderna, så ”skulle det vara mycket enklare att utnyttja någon skatt som redan existerar i alla medlemsländer”.
4. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog 2006 det som redan Rudingrapporten 1992 slog fast: ”Det behövs gemensamma regler för definitionen av skattebasen (inkl. minimi- och maximinivåer för skattesatserna)
5. ”Kommissionen ingriper nationella konstitutioner varje dag, att den inte skulle göra det är absoluta fantasier! Å andra sidan du må ha något i den nationella grundlagen, men det gäller inte eftersom EU-lagen är ovanför. I fördraget vill EU även nå kommunala nivån”. Regionkommittén har inte gjort sitt heller.
6. ”Den offentliga sektorn blivit fångar hos europeiska finansjättar, vars tillväxt den inte mera vågar kritisera. Lobbarsystemet i EU stöder dessa aktörers agerande”.
7. Offentliga skulden var 66 % 2007 och 83,6 % av BNP 2010 (källa: Eurostat).Men hela skulden består av hushållens, företagens och offentliga sektorns skuldsättning: Frankrike 199,5 %, Tyskland 202,7 %, Spanien 269,3 %, England 255,0 % och Italien 221 %.
Merja Renvall, lagtingsskandidat (Ob)