DELA

Rapportören om självstyrelsen

Jag stöder fullt det grundläggande i Obunden Samlings 32-sidiga valprogram:
1. Man vill ha en ramlag som ger ålänningarna rätt att ta över behörighet i egen takt
2. Demokrati är att kunna påverka sin vardag
3. EU blir ett samarbetsområde utan överstatlighet
4. Medborgarnas rättssäkerhet garanteras också i ekonomiskt svåra tider
5. Angående samhällets bidrag: Näringslivet måste stå för 70% av investeringarna och förbinda sig att driva verksamheten under överskådlig tid
6. Åland bör överta lagstiftningsbehörigheten för folkbokföringen
7. Kommunförbunden: deras roll skall klarläggas
8. Få en effektiv rollfördelning mellan politik och förvaltning
9. Vi behöver en självstyrelseombudsman
10. Rapportera fel och oegentligheter inom den politiska förvaltningen

Min personliga politiska linjedragning parallellt är att:
1. Europa har alltid varit ett samarbetsområde och behövs som så för att Åland syns internationellt, men EU håller på att skapa allt starkare överstatlighet och kör om och över självstyrelsen (språkskyddet, några praktikantplatser för barnen och maktlösa EU-representanter räcker inte till för att hindra denna utveckling). Strax finns det ingenting att ta över från Finland heller!
2. det behövs således ständig och offentlig rapportering om hur EU påverkar på landskapsnivå och på kommunal nivå (förnäma EU-besökare i liberal stil är inte lika med rapportering och sakkunnighet gentemot ålänningar)
Merja Renvall, lagtingskandidat (Ob)