DELA

Rapportören om kommunsammanslagningar

De som förespråkar sammanslagningar av kommuner påtvingat från ovan gör mig ytterst misstänksam. Jag köper inte tanken att det enbart skulle vara fråga om lokal ekonomi.

Så här har svenska myndigheter analyserat läget redan 2004:
”EU:s strukturfonder medfinansierar projekt runt om i Sverige och belyser hur EU samverkar med kommuner, landsting och regioner i deras roll som samhällsbyggare. När lokala och regionala myndigheter utövar sitt tillsynsansvar finns ofta ett europeiskt regelverk som grund för den svenska lagstiftningen. Livsmedelssäkerhet, regler om badvatten och djurhållning är några exempel. Svenska kommuner, landsting och regioner är stora arbetsgivare, och påverkas därför av gemensamma regler kring arbetstider och arbetsmiljö. Den europeiska nivån kommer även in i rollen som serviceproducent, till exempel när entreprenader ska genomföras.”

Det är skrämmande, inte minst med tanke på välfärden å ena sidan och
självstyrelsen å andra sidan. Redan artikel 50 i Lissabon-fördraget talar om hur EU vill avskaffa alla hinder i vägen för placering av verksamheter, arbetande och anskaffning av mark.

Allt som våra lagtingskandidater nu lovar och invalda politiker fattar beslut om måste vi börja EU- konsekvensbedöma, offentligt och i klartext!
Merja Renvall,
lagtingskandidat (ObS)