DELA

Rapportören om hur turistbyrån tas över

Man pratar gärna om tandvård, pensioner, knarkproblemet och många slags sociala och andra bidrag. Men har ni sett någon relatera de här vardagsfrågorna till vad som är möjligt vad gäller vår omvärld och EU. Den analysen skrivs inte, den debatten arrangeras aldrig på Åland. Varför?
Här är i varje fall ett exempel på hur en sådan analys kan låta. Statssekreterare Raimo Sailas konstaterade i Finlands radio den 28 september att:
1. exporten försvagats i snabb takt
2. med tanke på konkurrenskraft och sysselsättning/arbetslöshet borde man i åtminstone två års tid hålla sig till nollinje vad gäller lönerna
3. under en kort period har statsskulden ökat med 25 miljarder euro
4. de ökade EU-garantierna motsvarar i storlek Finska statens budget
5. norra Europa betalar södra Europas skulder
Samtidigt ger jag som exempel följande axplock från finsk media:
1. man kämpar mot knark i en EU med allt öppnare gränser
2. pensionsfonderna har placerat utomlands, d.v.s. i Europa och nu pekar kurserna neråt
Och nu påstås regeringspartiet centern ”ha åstadkommit mer inflytande i EU” och regeringspartiet liberalerna ”har lyckats bevaka inflytandefrågorna under den gångna valperioden”.

Det som man egentligen åstadkommit kallar jag euroturism varför jag rekommenderar att liberalerna tar över turistbyrån och fortsätter där i stället. Och övriga dagdrömmare kan sedan jobba som turistguider för alla dessa EU-grupper.
Merja Renvall, lagtingskandidat (Ob)