DELA

Rapportören om hur miljöfrågan används för kontroll

Vet du verkligen vad som pågår på Åland ? Här kommer ett exempel på något som vår ”självstyrande” regering inklusive lagting klubbat utan någon nämnvärd diskussion.

Direktiv om upprättande av en infrastruktur för geografisk information i gemenskapen
är i kraft på Åland (rapporten http://inspire.irc.it/.) Medlemsstaterna skall vart tredje år rapportera till kommissionen om genomförandet.
I tre bilagor anges vad som egentligen avses med direktivet:
1. rutnätssystem
2. namn på områden, regioner, platser, städer, förorter, tätorter
3. nationellt territorium (även gränser och kustlinjen)

4. väg-
, jämvägs-, flyg- och sjötransportnät och tillhörande infrastruktur
5. floder, sjöar, estuarier, dammar, grundvattenmagasin, kanaler och andra vatten
6. områden som är skyddade eller omfattas av särskilda bestämmelser
7. höjdmodeller för mark-, is- och havsyta
8. geografiskt läge för fastigheter på grundval av adressuppgifter
9. fastighetsskiften: områden definierade av fastighetsgränser

10. landtäcke på jordytan, inbegripet artificiella ytor, jordbruksmark, skogar, naturliga områden, våtmarker, vatten
11. bilddata över jordytan
12. geografiska enheter för folkbokföring och annan statistisk information.
13. geografiskt läge för byggnader
14. jordmåner och jordarter: vid behov genomsnittlig lutning och beräknad vattenhållande förmåga
15. geologiska förhållanden, innefattar berggrund och geomorfologi
16. markanvändning: bostadsmark, industrimark, handel, jordbruk, skogsbruk

Man noterar i rapporten att ”Direktivet är inriktat på miljöpolitik men kan också användas inom eller utvidgas till andra sektorer såsom jordbruk, transport och energi”.
Merja Renvall, (Obs)
lagtingskandidat