DELA

Ramlagen nödvändigt framtidsprojekt

Nya Åland har i två ledare denna vecka helt sågat förslaget om en ramlag för Ålands självstyrelse, ett system som skulle ge oss ålänningar möjligheten att utveckla vårt självbestämmande efter givna ramar. Modellen är hämtad från Danmarks dynamiska hantering av Grönland och Färöarna.

Nya Ålands argumentation i detta skede av processen är rent obegriplig. Först i mars månad kommer lagtinget på allvar att sätta igång med ramlagsjobbet och då får vi se om de övriga partierna backar upp Centerns uppmaning om enighet bakom denna vision för självstyrelsen.
Varför är tidningens ledarskribenter för stagnation istället för utveckling? Nya Åland väljer att blunda för alla språkproblem i dagens Finland och vill inte att vi här på Åland skall ta tillvara de möjligheter den internationellt garanterade autonomin trots allt ger oss.
En ramlag för Åland skulle alltså betyda att vi själva (lagtinget) skulle få bestämma vilka områden vi skulle ta över från riksdagens nuvarande kompetensområden.

I dag bestämmer vi själva bl.a. över sjukvården, utbildningen, trafiken, kommunerna, natur- och miljövård, flagga och frimärken, posten, jakt och fiske, jordbruk och skogsbruk samt polisen.
Riksdagen bestämmer över oss i bl.a. ifråga om statsskatter, straffpåföljder, fastighetsbildning, kyrko- och invandringsfrågor, handelssjöfart och dess farleder samt befolkningsskyddet.
Varför skulle det inte vara möjligt att själva få bestämma när och om vi vill ta över dessa behörigheter från Finland, vilket en ramlag skulle medge? Vi tror på en sund utveckling för självstyrelsen och inser behovet av att trygga det svenska språket via ett stärkt självbestämmande. Därför måste vi övertyga Finlands regering om nödvändigheten med detta framtidsprojekt.

Lika hårt som dåtidens politiker arbetade med att få egen behörighet på många områden, lika hårt måste vi i dag arbeta för en ramlag som ger oss ytterligare bestämmanderätt och samtidigt ett minskat antal konflikter, både språkligt och juridiskt, i förhållande till Finland.
Om våra politiker från förr skulle ha haft samma uppgivna inställning som Nya Ålands ledarskribenter så skulle vi i dag vara blott ett enspråkigt finskt landskap utan såväl självstyrelse som åländsk välfärd.

Runar Karlsson
Harry Jansson
Lagtingsledamöter Centern

Harry Jansson och Runar Karlsson besvarar faktiskt själv sin fråga. Varför inte, frågar de, skulle inte Åland få överta den behörighet man vill, när man tycker att man vill. Min bedömning är att en sådan allomfattande in blanco-lagstiftning inte kommer att vinna gehör i Finlands riksdag inom överskådlig framtid, och att det därför är en kamp mot väderkvarnar att försöka. Fortsätter man däremot segt och målmedvetet med en sak i taget, är möjligheterna att lyckas bättre.
Bara för att man inte är överens med Karlsson och Jansson om ramlagstiftning betyder det inte att man blundar för problem eller vill se samhället stagnera.
Åland och Svenskfinland står inför betydande problem och utmaningar. Jag tror inte på den här lösningen.
Nina Fellman
chefredaktör
Nya Åland