DELA

Räkneövning

I min första replik till Mikael Staffas angående kortruttsprojektet så skrev jag:

”Detta är ju fantastiskt!

Och detta går Mikael Staffas på! Att vi kan spara 150 miljoner genom att bygga en bro. Varför bygger landskapsregeringen inte två och sparar dubbelt?”

I sin replik svarade MS med att skriva: ”Det är när åsikterna baseras på alternativa fakta eller fake news för att skapa osäkerhet och rubriker som populismen kryper fram.

Det är ju fritt hur oppositionen väljer att föra fram sitt budskap och då måste jag få välja mitt sätt att föra fram mitt budskap.” och han fortsätter: ”Min personliga åsikt är att det är av yttersta vikt för skärgården att trafiken utvecklas med bland annat kortrutt. Investeringen på ca 38 milj minus de miljoner som 0-alternativet innebär är jag mycket trygg med.

Nu skall vi besluta om ”investeringsfullmakt och delanslag för i huvudsak västra och östra Föglö”.

Denna investering i skärgårdstrafiken har varit efterfrågad i cirka 60 år. Nu kan vi läsa i underlaget att vi kan spara mellan 3,5-4 milj euro per år, jag lämnar räkneövningen till Toivonen.”

Jag kan nog väldigt gärna göra ”räkneövningen” bara jag får säkra fakta och inte det jag ser som fakenews, som Staffas fabricerat på sitt smultronställe.

Så jag frågar Staffas efter källa. Var? Vilket underlag?

Och på vilken sida hittar vi uppgifterna om att landskapsregeringen/ Ålands befolkning/skattebetalare skulle spara mellan 3,5-4 miljoner euro per år? Det börjar bli bråttom nu att få fram siffrorna.

Slutdebatten närmar sig i lagtinget och så skall vi granska regeringens förslag till tilläggsbudget.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati