DELA

Räkna bort alla yngre än tolv

Det är lite dumt att räkna Covid-vaccineringsgraden så som THL gör och som även ÅHS nu antagit som metod, alltså med hela befolkningen inräknad

– även de som aldrig kommer att komma ifråga för vaccinering. På det sättet får vi aldrig veta när vi uppnått hundra procents täckningsgrad eller hur nära hundra procent vi ligger. Man borde åtminstone tillsammans med THL-siffrorna ange vaccinationsgraden med alla under tolv år borträknade.

”THE OBSERVER”