Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Radioti

Ålands Radio & TV (ÅRTV) har effektiviserat sin organisation. Det hela går ut på att inrätta en ny tjänst och anställa ytterligare en person. Den nya tjänsten är ekonomi- och personalchef. Det är enligt mig inte att effektivisera. Det kanske är mer symtom på monopolets baksida. Medieavgiften är lagstadgad och när medlen sinar för ÅRTV är den enkla lösningen att höja avgiften. Detta brukar jag i andra sammanhang kalla den enkla vägens politik. På Åland växer den offentliga sektorn och den privata minskar. Det är en ohållbar utveckling. Det må låta torrt, men det offentliga Åland har rent generellt inte råd med omorganiseringar som går ut på att anställa fler. Om dagens medieavgift tillåter en utökning av personalen blir jag förundrad. Personligen skulle jag föredra en sänkt avgift för ålänningar och företag. För mig är det bättre att ålänningarna kan behålla mer av sina redan beskattade inkomster.

Självklart ska Åland ha en stark public service, det är grunden i en demokrati och jag har full respekt för ÅRTV:s integritet och personal. Däremot finns det linjeval att göra för att effektivisera ÅRTV och på så sätt skapa ett ekonomiskt och personellt utrymme. Köptjänster när det gäller producerandet av inslag som inte direkt hamnar under public servicegränsdragningen är ett exempel. Jag hoppas ÅRTV tänker ett varv till på hur skattebetalarnas pengar används.

Lycka till!

JOHN HOLMBERG

Lagtingsledamot (Lib)