DELA

Radion behöver kompetent ledning

Public service-företag som finansieras av allmänheten behöver en kompetent ledning och öppenhet gentemot ägarna och anställda för att genomföra sitt uppdrag. Det är politikernas sak att inför ägarna allmänheten på bästa sätt se till att förvalta det ansvaret. Alla politiker säger att de är för public service i demokratins namn. Men med en ledning som inte förstår uppdraget finns det risk för att det blir en tummelplats för både politiska och privatintressen.

Tack vare kloka politiker som i tid har agerat mot olika hot har Ålands Radio och Tv kunnat fortsätta som ett demokratiskt verktyg. Det har gjorts försök att byta frekvens, det har sänts valprogram över public service-kanalen och nu senast försök att tillsätta en vd som också skulle vara programansvarig. Att insynen och informationen för allmänheten och personalen över beslutsgången i företaget har begränsats av nuvarande styrelseordförande Jesper Eliasson i ett informationsföretag hör inte till dagens demokratiska principer. Det finns de som reserverat sig och vill få ändring men inget får säga!

Att utnyttja lagstiftningen i syfte att mörklägga och tysta uttalanden från förhandlingspartners,personal och styrelsemedlemmar och undanhålla information är odemokratiskt och att missbruka sin ställning.Samhällsägda bolag bör ha största möjliga öppenhet.(Mariehamns stad har visat vägen)

Behovet av inbesparingar och samarbetsförhandlingar med hot om att minska på personal borde hanteras av en kompetent ledning. Liksom i fråga om vd-tjänsten börjar man också backa på den punkten och säger att ingen har ännu behövt avskedas. Ett märkligt förhandlingsförfarande som ställt till oreda ,oro och skada.

Utvecklingen av hela företaget, framförallt den tekniska utvecklingen och hanteringen av ekonomin har missköts och skapat problemen. En kompetent ledning skulle istället för länge sen sett över ekonomin för att få in de inkomster som är möjliga. Det tog många år och först efter uppmaningar att driva in licenserna vilket ökat inkomsterna betydligt.

Men under åren har man gått miste om stora belopp vilket förhindrat de nödvändiga investeringarna och fortfarande går smitare fria. En kompetent ledning borde ha jobbat mer för ett avgiftssystem som kommer åt alla smitare och som kan ge inkomster som också skulle ge förutsättningar att investera i den tekniskt eftersatta ”museala verksamheten” i Smedsböle. En gemensam avgift för alla skulle ge utrymme för att till och med sänka avgiften för mindre bemedlade.

Juridiska avtalsfrågor med andra bolag har inte lösts. Tillgången till hög teknisk kompetens för bland annat upphandling av teknisk utrustning som måste göras till företaget saknas. Utan den blir man fortsättningsvis helt i händerna på säljande vinstdrivande företag. Frågan om utvecklingen av Ålands Radio och Tv har överhuvudtaget inte tagits upp på den nivå som behövs trots att förutsättningarna funnits och hör till de viktiga i ett styrelseuppdrag.

Eftersom det är svårt att hitta personer med specialkompetens som behövs har de i mediapolitiska utredningar föreslagits att de tillsätts ett mediaråd med personer som har kunskaper som stöd till en sådan styrelse som jobbar för utveckling av bolaget. För att klara av de väsentliga frågorna som ingår i public service-verksamheten behövs det en kompetent vd som kan och får representera bolaget och en ledning som med specialkunskaper kan ta och bära sitt ansvar och jobba för public servicebolaget i allmänhetens tjänst.

Det behövs en öppen diskussion om det som gått snett och om målsättningen för public service-verksamheten framöver både för politiker, ledning, personal och allmänhet.

Rolf Lindqvist