DELA

Räddningsverkets personal oerhört duktig

Bästa Runa Lisa, med tanke på din insändare i tisdagens Nya Åland känner jag mig nödgad att försöka klargöra för dig hur räddningsväsendet på Åland är uppbyggt.

Åland består av två branddistrikt med varsin räddningsmyndighet. Den ena räddningsmyndigheten är Mariehamns Räddningsverk, Ålands enda yrkesbrandkår som fungerar som räddningsmyndighet för kommunerna Mariehamn, Lemland, Föglö, Kökar, Kumlinge, Sottunga och Brändö.

Den andra räddningsmyndigheten är Räddningsområde Ålands Landskommuner där medlemskommunerna är Jomala (huvudman), Finström, Lumparland, Hammarland, Eckerö, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.

Utöver dessa myndigheter finns Landskapsalarmcentralen, vilken är belägen i Räddningsverkets lokaler i Mariehamn, har ett avtal med Räddningsverket men lyder under Ålands polismyndighet. Det är till denna instans man kommer då man ringer det allmänna nödnumret 112.

I din insändare ondgör du dig över Räddningsverket, dess rutiner, dess fordon samt dess vilja att hjälpa tredje person i stunder som ofta är lika med ens värsta mardröm. Min personal vid Räddningsverket har flera år av yrkesutbildning bakom sig, man specialiserar sig inom olika områden, man väljer olika inriktningar, man övar, man studerar och man tränar för att vara i så god form som möjligt när kraven är som störst.

Räddningsverkets personal är oerhört duktiga yrkesmänniskor och jag är mycket stolt över det arbete de utför. Ingen skugga skall falla över deras insatser.

Du skriver bland annat följande; ”Räddningsverket ska inte förvänta sig att privatpersoner ska åka ut mitt i natten och försöka lokalisera en eventuell brand, för att underlätta för brandkårens arbete genom att precisera i vilket hus, med rätt gatunamn och gatunummer si och så, där det brinner”

Jag kan meddela dig Runa Lisa att vi förväntar oss ingenting. Absolut ingenting, även om Du som privatperson, enligt lag har ett antal skyldigheter för att underlätta räddningstjänstens ingripande vid bränder och andra olyckor. Ofta råder det kaos och panik på olycksplatsen, andra gånger är det helt tyst. Uppgifter går isär och nya uppgifter tillkommer.

Som jag sade, vi förväntar oss inget men det lilla vi kan få är oerhört värdefullt för vi är inga tankeläsare eller förprogrammerade robotar.

Gällande bränderna i Godby kommer jag inte att uttala mig då Räddningsverket inte hade något med dessa bränder att göra annat än att vi bidrog som förstärkande resurs med vårt höjdfordon.

Däremot kan jag lova dig Runa Lisa att vårt landskap hyser många oerhört duktiga frivilliga brandkårister som ställer upp i ur och skur för att just din och alla andras tillvaro skall vara trygg och säker samt för att du skall få hjälp då du behöver den som mest.

Detsamma gäller alarmoperatörerna vid Landskapsalarmcentralen. Jag är fullständigt övertygad om att de gör sitt yttersta i behandlingen av de nödmeddelanden som kommer in via 112. Du behöver komma ihåg att även de är människor, inte maskiner.

Mitt tips till dig Runa Lisa är att ta kontakt direkt med berörda myndigheter istället för att sprida desinformation i media.

Du är varmt välkommen in till Räddningsverket på en rundtur och presentation av verksamheten.

KARL NORDLUND
T.F. RÄDDNINGSCHEF
MARIEHAMNS RÄDDNINGSVERK