DELA

Räddningsarbete

Det har kommit till min kännedom att det brister inom räddningsarbetet mellan olika kommuner som medför stora konsekvenser, som även lyftes fram i torsdagens Ålandstidning. Som invånare i Jomala kommun anser jag att detta är oförlåtligt. Vi måste ställa oss frågan: för vem ska räddningsarbetet finnas till för?

Vi vet alla svaret på denna fråga, det är Ålands befolkning. Hur stora konsekvenser skall det bli innan åtgärder görs? Vems liv måste slockna bara för det? Vi har idag ett bemannat räddningsverk som besitter utbildade brandmän, dygnet runt. Är det inte meningen att vi skall använda dessa resurser? Av ren nyfikenhet har jag ställt frågan inom min vänkrets : vem tror du kommer och hjälper dig ifall det börjar brinna i ditt hus? Dessa vänner bor i olika kommuner runt om på Åland. Alla gav mig samma svar, Räddningsverket.

Den bittra sanningen till detta är att det inte är så. I dagsläget är det kommunernas frivilliga brandkår som! skall rycka ut i första hand. Är det meningen att räddningsverket skall vänta på att bli inringda bara för att vi inom kommunerna har för stolta brandkårister? Frivillig brandkårist i all ära men en utbildad brandman är en utbildad brandman. Det är vi som invånare som blir lidande för att ett samarbete inte kan införas. Varje minut och sekund räknas!

Inom större delen av Jomala kommun skulle räddningsverket vara snabbare på plats än vad Jomalas frivilliga brandkår skulle kunna vara. Detta börjar nu handla om liv eller död och med detta på spel anser jag att invånarna inom kommunen borde få en större talan angående räddningsarbetet. På dessa grunder tänker jag nu starta en namninsamling med förhoppning om förbättring.

Kommuninvånare i Jomala