DELA

Rädda Klintskogen!

Stadsfullmäktige godkände en generalplan för Mariehamn för fyra månader sedan. Planen sägs ha en framförhållning på 30 år. Enligt generalplanen ska Klintskogen förbli rekreationsområde och viktig grönkorridor. Nu föreslår stadsplanenämnden och tekniska nämnden att Klintskogen ska få ge vika för begravningsplatsens expansion.
Man konstaterar att området ur naturvårdssynpunkt är ”ordinärt”. För oss som bor i området är grönområdet mer än ordinärt, det är strövområde, det är barnens skog, det är blåbär, hallon och kantareller.

Och orsaken till begravningsexpansionen västerut är att den planerade utbyggnaden österut hindras av att man inte har tagit ställning till trafiklösningarna längs Strandgatan och Österleden. I klartext betyder det att man väljer att förstöra Klintskogen istället för att tillsammans med landskapet få fram en trafiklösning som gör att området öster om begravningsplatsen kan planeras. Nu finns där en mer eller mindre obehövlig vägstump, som tydligen är mer värd än Klintskogen.

Har stadsplanenämnden och tekniska nämnden glömt allt som heter långsiktighet och miljötänkande?
Robert Jansson
Klinten