DELA

Rådda inte med Övernäs skola

Övernäs skolas om- och tillbyggnad är planerad att sjösättas åren 2012-14. Byggprojektet är ytterst angeläget. Skolan är numera en 1-9 skola och ska fungera som en enhet. Att alla elever och verksamheter ryms under ett tak bör vara en målsättning. Detta är också resultatet av den planering som genomförts om som kallas ”Ströget”. Förverkligas ”Ströget” blir hallen för budo- och judoverksamheten hemlös. Lämpliga utrymmen för denna verksamhet bör staden ta fram.

Av kostnadsskäl vill en majoritet i stadsstyrelsen nu frångå förslaget ”Ströget” och placera vissa av skolans verksamheter i gamla högstadieskolan. Detta har givetvis följder för det nu framtagna förslaget ”Ströget” som är en helhetslösning som hittills av alla inblandade parter ansetts vara en optimal lösning. Istället är tanken nu att gamla högstadiet skall vara kvar och renoveras för 2,5 till 3 miljoner. Det man sparar på gungorna förlorar man i flyttkarusellen.
Det som inte sagts i offentligheten är att det finns starka krafter som vill flytta Medis verksamhet till högstadiet från det som en gång i tiden kallades Böndernas hus.

Mariehamns socialdemokrater anser att Medis har bra lokaliteter. Efter många års osäkerhet har Medis nu egna, fasta utrymmen och kan långsiktigt planera sin verksamhet. Alltmer av verksamhet sker på dagtid. Integrationskurser och verksamheter för pensionärer, som är i tillväxt, äger i huvudsak rum dagtid. Medis utnyttjar redan skolornas utrymmen på kvällstid. Några egentliga fördelar med att flytta Medis till högstadieskolan kan vi socialdemokrater inte se. Ska Medis flyttas någonstans ska det vara till bättre, inte sämre utrymmen.
För att inte rådda till saker och ting för mycket vill vi därför påskynda projekteringen av Övernäs skolas om- och tillbyggnad. Gamla högstadieskolan finns kvar tillsvidare och det finns gott om tid att fundera över dess framtida öde. Övernäs skola har fått vänta 14 år på beslut om dess om- och tillbyggnad. Det beslutet ska inte schabblas bort genom att föra in alltför många aktörer i projektet. Erfarenheten visar med all tydlighet att sådant leder till det som i vardagligt tal kallas pannkaka.
Barbro Sundback
Irene Uhlin
Ann Eriksson
Hillevi Ahlbeck
Maija-Liisa Mikkola
Henrik Löthman
Igge Holmberg
Eva Törnroos
Kalle Nyholm
Mats Granesäter
Kalle Fogelström
Christian Beijar
Michael Gunell
Kjell Sjöblom
Kaveh Bahar
Linda Söderström
Sara Kemetter
Camilla Gunell
Inga-Britt Wirta
Anders Hallbäck
Harry Karlsson
Carin Snellman
Siv Hallbäck
Oleg Kassianov
Ulla Andersson