DELA

Råd till vuxna i sommarlovstider

Sommarlov och semestertider innebär för många vuxna en större alkoholkonsumtion, och för barn och unga kan sommarens helger, festivaler och högtider innebära en högre risk att komma i kontakt med olika rusmedel.

En positiv utveckling är att fler och fler unga väljer att inte alls använda alkohol – det visar undersökningar både i grannländerna och på Åland. Åsubs:s statistik visar dessutom att ålänningarnas attityder till alkoholbruk bland minderåriga eller alkoholbruk i minderårigas närvaro har blivit strängare under de senaste åren, vilket är viktigt eftersom vuxnas attityder har stor betydelse också för barns och ungas val.

Fortfarande finns det barn och unga som börjar använda tobak, alkohol och narkotika. Och fortfarande är detta problematiskt. För ungdomar som börjar använda rusmedel tidigt är risken betydligt större att utveckla ett missbruk senare i livet. Nästan alla som någonsin börjar använda tobak gör det innan de är 18 år gamla – vuxna börjar helt enkelt sällan röka eller snusa. Att förebygga rusmedelsbruk bland just barn och unga är därför centralt i att minska bruket och skadeverkningarna i samhället i stort.

Vi behöver alltså jobba vidare mot målet: att ingen under 18 år ska använda tobak, alkohol eller narkotika. Det vi vuxna behöver göra är egentligen inte så svårt. Som vuxen är det viktigt att:

1. vara TYDLIG med vad du tycker att är okej eller inte. Barn som är väl medvetna om sina föräldrars och andra viktiga vuxnas inställning och förväntningar lever lättare upp till dem. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon och kompisar att sätta gränser gentemot yngre.

2. PRATA med andra vuxna om vad som gäller. Gemensamma regler kring fester och tider gör det lättare att hålla gränser. Argumenten att ”alla andra får” blir verkningslösa.

3. ENGAGERA dig i din tonårings liv och förklara vad du är rädd för att skall hända om hen testar.

4. REAGERA om du känner oro. Det kan kännas obekvämt att lägga sig i, men om inte du gör det kan du inte heller garantera att nästa person som känner oro vågar.

5. STÅ PÅ DIG. Rubba inte gränser som satts upp av en anledning.

Det finns lika många sätt att hantera frågorna om tobak, alkohol och narkotika som det finns vuxna, men de här fem punkterna vet vi att fungerar.

Sommarlovshälsningar,

Operativa gruppen mot risk- och missbruk, med representanter för ÅHS, Beroendemottagningen, Fältarna, Studerandehälsan, Tullen, AMS, Ålands polismyndighet, PAF, Brottspåföljdsverket på Åland och projekt Vision Nolltolerans, Folkhälsan på Åland