DELA

Råd med högre pension

Sirpa Eriksson (lib) berörde nyligen i en insändare frågan om att höja vårdbidraget för dem med låga pensioner. Det är helt riktigt att något måste göras för personer som har låga pensioner, de är många.
Jag är allt för dåligt bevandrad i alla lagstiftningslabyrinter för att vara säker på vad man kan göra, men jag har förstått att det borde vara möjligt att kunna införa ett allmänt avdrag för pensionärer i kommunalbeskattningen.

De som är mest sårbara är personer som har låga pensioner och som är beroende av hemsjukvården. Några har turen att ha närstående hjälpare, som i sin tur får ersättning för sin insats från kommunen. De behöver inte betala någon avgift, annat än om de också anlitar hemsjukvården.
En möjlighet att göra det mera rättvist för alla, samtidigt som man utan att ge bidrag kan ge våra äldre en liten guldkant på tillvaron, är att helt enkelt lyfta av hemvårdsavgiften.

Detta är ingalunda en ny tanke för mig, jag har framfört den förut i socialnämnden i Jomala, men då har det alltid gnällts om att den sociala budgeten stiger för mycket.
Jag anser ändå att det är en tanke värd att diskuteras, eftersom man kan vända bidrag till minskade utgifter. Det är nämligen inga stora summor kommunen får in genom dessa avgifter. I Jomala rör det sig om knappa 0,0025 procent av den totala budgeten och 0,0055 procent av den sociala budgeten.

Men för den som har låg pension och är i behov av hjälp kan det ha stor betydelse.
Även om inte landskapet kompenserar detta (vilket det borde – med tanke på så mycket onödigt det finns pengar till) är jag rätt säker på att ingen kommun går omkull ekonomiskt för det. Jag vet med bestämdhet att det går att knappa in utgifterna på annat håll, men då måste den politiska viljan finnas också efter valet.
Birgitta Sirén (ob)