DELA

Räcker 200 000 euro?

Läste i lokaltidningarna att stadsstyrelsen antagit ett av två anbud gällande Pommerdockan. Vilket anbud man antagit är hemligstämplat enligt stadsstyrelsens ordförande. Nu skickar man ärendet till stadsfullmäktige med begäran om 250 000 euro i tillägg utöver den ursprungliga bugeterade summan, utan närmare förklaring vad man antagit, vad som ingår och vad som är bortlämnat.

En viktig del i dockans funktion, som är bortlämnat, är pumpsystemet med automatik samt strömbildare. Pumpsystemet med automatik skulle sköta om tömning och påfyllning av vattnet i dockan samt se till att nivån i dockan, när den är vattenfylld, är konstant.

Strömbildare skulle finnas för att hålla dockan isfri.

Nu undrar jag om ytterligare 200 000 euro räcker till för att införskaffa dessa apparater med all planering och installation.

Sten-Åke Häggblom