DELA

Quo vadis Eckerö Line?

I tisdags försökte ett förtiotal flyktingmänniskor använda Eckerölinjens båt för att komma till Finland. Många av dem var småbarn.

Eckerölinjen hade just den dagen, helt plötsligt, börjat med ID-kontroll. Något jag i alla fall inte råkat ut för under sommaren som jag åkt fram och tillbaka med båten. Så nu måste det istället organiseras resor för dessa människor upp till Norrland så de kan ta sig över via Tornedalen, där svenska nynazister demonstrerade i helgen. Inte den säkraste vägen.

Varför ID-kontrollerna nu plötsligt, om det är bara för att försvåra för papperslösa flyktingar att komma till Finland och återförenas med sina familjer då hoppas jag att de reglerna ändras genast.

Det kommer att komma en tid när man ser tillbaka på det som sker nu, och liksom vi dömer medlöparna på trettiotalet så måste man välja. Vilken sida vill man vara på.

Vad väljer Eckerö Linjen?

Är man för medmänsklighet eller lyder man bara order?

Igge Holmberg, Katja Gilljam

Eckerölinjen svarar:

Vår verksamhet är strikt kontrollerad och reglerad av lagar och förordningar i de flesta avseenden.

Då det gäller ID-kontroller finns ett direktiv beskrivet i ISPS (regelverk inom sjöfarten och hamnarna sedan 2004). Här beskrivs bland annat när, var och hur dessa ID-kontroller skall göras. Vi har ett nära och öppet samarbete med samtliga berörda myndigheter. Att inte följa myndigheternas direktiv är för Eckerö Linjens del därför inget alternativ.

Tomas Karlsson, vd