DELA

Pusselfamiljen svarar Österberg

Svar till Marjo Österberg.

Insändaren var absolut inte menad som ett påhopp på socialarbetare, ej heller menad att vara kränkande, utan mer som information hur det känns för dem som blivit utsatta för våld i närstående relationer vid kontakt med socialarbetare och andra myndigheter.
Insändaren var heller inte menad att dra alla socialarbetare över en kam, det finns de som gör ett mycket gott arbete, men tyvärr så finns det de som gör ett mindre gott arbete.

I vår kontakt med våra medlemmar och övriga ålänningar får vi höra många olika historier hur man blir bemött på socialkanslierna runtom på Åland och faktum är att alla invånare inte blir lika behandlade, att det skiljer en hel del från kommun till kommun och från person till person inom samma kommun.
Därför skulle ett centraliserat socialkansli vara av godo för alla invånare på Åland, inte bara i barnskyddsfrågor utan i alla frågor som gäller inom socialförvaltningen.
Som vi redan skrev i vår tidigare insändare kommer vi under våren 2009 att informera om och uppmärksamma problematiken av vad ”våld i närståenderelationer” kan ställa till med och vad man kan göra för att minska familjevåldet.
Marjo Österberg får gärna ta kontakt med ordförande Ann Eriksson på telefon 0457-3431883 för vidare diskussion.
Pusselfamiljen