DELA

Public service ska inte vara kommersiell

Ålands Radio/TVs tekniska chef, tillika liberale lagtingskandidaten Elvis Ahlgren, skriver att han aldrig sagt att han stöder en kommersialisering utan bara att det är intressant att det utreds.

Journalisten Tomas Tornefjell skickade i veckan ut ett pressmeddelande där han lanserade sitt koncept ”kommersiell public service” och att han vill utreda om det är möjligt att hitta finansiärer och andra intressenter som vill satsa på en digital kommersiell nyhetskanal i allmänhetens tjänst.

På Facebook kommenterade Ahlgren detta utspel: ”Samma framtidsprognos som jag själv har. Viss kommersialisering fungerar på annat håll så varför inte gå den vägen för att rädda verksamheten. Go for it Tomas!(tummen upp)”.

Nej, Ahlgren. Det är inte ”intressant att det utreds” och även om du i din senaste insändare (äntligen) tar avstånd från den absurda idén att slå ihop ÅRTV med den privatägda radiostationen Steel FM så skriver du vidare att ”vi måste börja titta på sådana lösningar om inte fler står upp för att bevara och förbättra befintlig public service.”

Återigen. Socialdemokraterna står upp för public service. Med en progressiv finansiering via skattsedeln där alla är med och betalar, efter förmåga, säkras och utvecklas verksamheten så att Åland får public service-radio och TV värd namnet.

Nu väntar vi med spänning på vad Centern och Moderaterna har att säga om saken. Därifrån är det oroväckande tyst.

Tony Wikström (S), Anders Hallbäck (S)