DELA

Public service ska ha bred bevakning

Den 13 september höll Obunden samling en välbesökt paneldebatt om den landbaserade turismens framtid på Åland. Båda tidningarna bevakade evenemanget på ett förtjänstfullt sätt, med bra och informativa artiklar från debatten.

Ålands Radio, som är ett åländskt public service företag, syntes dock inte till, eller hörde av sig till arrangörerna i efterhand för att informera sig om debatten. De hade, lika väl som tidningarna, i god tid fått inbjudan till evenemanget, men valde att avstå med hänvisning till personalsituationen.

På arrangörernas förfrågan om anledningen till radiotystnaden, får man helt kort ett svar att turismen är viktig för Åland, och att man från Ålands Radios sida nog får tillfälle att i framtiden återkomma till ämnet.

Man ställer sig nog frågan om vad/vilka evenemang som Ålands Radio prioriterar som viktiga att bevaka? Radion skall ju vara opolitisk i sitt ställningstagande, och borde därför även kunna bevaka evenemang som ett litet oppositionsparti arrangerar. I synnerhet när ämnet berör en så viktig näringsgren för Åland som turismen de facto är. Personalen kan ju inte vara sjuk jämt, eller hur?

Det går ju också att göra informativa program i efterhand om evenemang som man av någon anledning missar, om man har ett genuint intresse av att informera ålänningarna om olika aktualiteter, vill säga. Så nu hoppas jag att denna händelse var en ”plump i protokollet” från Ålands Radios sida, och att man framöver är mer alert att informera om vad som händer på Åland.

RUNA LISA JANSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Ålands Radio gör alltid en objektiv bedömning om vilka evenemang och ämnen vi ska bevaka så även denna gång då den ursprungliga planen var att bevaka diskussionen om turismens framtid på Åland.

Som jag redan svarat Obunden samling i ett mejl så var det tyvärr omständigheter som den här gången gjorde att vi sedan trots allt inte kunde bevaka evenemanget, för precis som på andra arbetsplatser så blir personal även sjuk hos oss.

Det vore också klädsamt om Runa Lisa Jansson inte kom med osanningar då Obunden samling ingalunda fått något kort svar på sin fråga utan en utförlig förklaring om hur radion resonerat och istället försökte bjuda in deltagare till morgonprogrammet dagen efter för att prata om vad som diskuterades under kvällen. Vi var i kontakt med representanter från turismbranschen samt politiker men dessa var tyvärr upptagna på förmiddagen och kunde därför inte medverka.

Ålands Radio har inte gjort någon annorlunda prioritering gällande detta evenemang jämfört med andra, så nej, ingen ”plump i protokollet” från vår sida.

Det är så klart beklagligt att vi inte kunde vara på plats under diskussionen och heller inte kunde följa upp diskussionen men jag vidhåller att turismen på Åland är ett ständigt aktuellt ämne som jag är säker på att Ålands Radio får anledning att uppmärksamma i sina sändningar vid fler tillfällen.

CAMILLA KARLSSON-HENDERSON

REDAKTIONSCHEF & ANSVARIG UTGIVARE ÅLANDS RADIO OCH TV AB