DELA
Foto: Jonas EdsvikPublic service är viktigt för en demokrati och just därför måste denna Public service hänga med i utvecklingen skriver insändarskribenten.

Public service-radion måste hänga med

Sådär i princip här i livet är förnyelse nödvändigt och utveckling bra. Sällan eller aldrig har nytänk varit sämre än gammeltänk, bara annorlunda.

Det tycks nu råda bråk inom Ålands radio & tv Ab (ÅRTV). Styrelsen vill förnya organisationen vilket skapar oro bland delar av de anställda som tycker man ska göra som man gjort hittills. Dessvärre är det inte tillräckligt. Public service är viktigt för en demokrati och just därför måste denna Public service hänga med i utvecklingen. Jämfört med omkringliggande Public servicebolag är Ålands radio & tv väldigt långt efter.

Sanningen är att detta som styrelsen nu genomför borde gjorts för länge sedan, ÅRTV ligger till exempel femton år efter de två tidningshusen när det gäller nyhetsbevakning och journalistik och användande av tekniken. Trots större personal gör man färre grejer och egna scoop finns i stort sett inte. ”Man hinner inte med”, lyder förklaringen men jag tror att hungern och drivet hos främst radioledningen saknas.

Jag tycker det är svårt att förstå att ÅRTV inte ägnat större kraft åt att till exempel utveckla hemsidan och internet där dagens och morgondagens konsumenter finns. Det är som om man i princip gör samma sak i dag som i går och ämnar göra likadant i morgon. Det är därför bra att styrelsens medlemmar nu satt ner foten och vill förnya verksamheten, det är dessutom deras jobb. Självklart sker sådant inte utan våndor, all utveckling ter sig till att börja med skrämmande, men resultatet blir garanterat mycket bättre. Se möjligheterna som finns i alla förändringar, inte problemen.

Att politiker skulle ”lägga sig i” nyhetsarbetet sker bara om de som jobbar på radion kapitulerar och förminskar sig själva. Det har ingenting att göra med om en chef råkar vara både vd och redaktionell ledare samtidigt. Särskilt inte som det är skattemedel som hanteras. Då är det betydligt kitsligare och svårare att vara publisher för något av tidningshusen där annonsörer ska smiskas och smekas med samma varma själ.

Kom igen nu radiomänniskor, se möjligheterna i framtiden, det är ni skyldiga alla ålänningar.

Jörgen Pettersson (C)