DELA

Public service måste reformeras!

Public service radio och TV måste ses över och omstruktureras omgående. Det nya mediepolitiska programmet lyser fortfarande med sin frånvaro. De senaste fyra åren har präglats av ointresse eller ovilja att ta itu med dessa viktiga frågor. Nu är det dags för nya tag! Några viktiga punkter att se över är bl.a. följande:

– Finansieringen måste få en fungerande lösning. En skattelösning skulle innebära ett rättvisare system där alla betalar utan att man behöver anställa kontrollanter och driva kampanjer som ändå inte ger önskat resultat utan mest kostar ytterligare pengar.

– ÅRTV:s organisation måste ses över. Produktion och distribution separeras. Den politiska styrelsen bytas ut mot en kunskapsorienterad sådan som ser till bolagets bästa och inte bedriver politik med ljusskygga metoder där avvikande åsikter inte tillåts. En rättvis och jämlik personalpolitik bör användas inom bolaget.

– En långsiktig utvecklings- och verksamhetsplan måste göras upp så att nuvarande undermåliga tekniska lösningar byts ut mot moderna fungerande.

Frågeställningarna är onekligen många. Varför får ålänningarna mindre public service för pengarna än andra får? Varför har vi inte HDTV via Smedsböle när branschen snart är redo för nästa utvecklingssteg? Ska vi stängas ute från allt utbud i takt med att den gamla traditionella tekniken byts ut? Varför kan inte alla ta del av befintligt utbud? Varför lämnar teknik och support mycket att önska? Varför begärde Lagtinget in offerter för att TV-sända då landskapet äger ett bolag (ÅRTV) som bedriver just sådan verksamhet?

Elvis Ahlgren, Rauli Lehtinen, Mikael Staffas, Vidar Norqvist

Liberalerna