DELA

Psykiatrin får behovsanpassat skal

I tisdags morse murades den symboliska grundstenen för psykiatribygget på sjukhusområdet.
Efter sju sorger och åtta bedrövelser har vi fått sätta spaden i marken. Nu ser vi bara framåt!

Det pågår ett parallellprojekt västan om oss, också i Uppsala bygger man ett Psykiatrins hus. Ett hus som man bygger av samma orsak och med samma målsättning som vi har med vårt hus. Psykiatrin har samma situation både i Uppsala och på Åland. Den är utspridd över ett stort område. Vår Psykiatri har haft sitt hjärta i Grelsby med olika livstrådar utspridda över hela landskapet; Dagkliniken, BUP, Vuxenpsyk och missbrukarvård.
Genom att flytta in psykiatrin på sjukhusområdet till lokaler som är speciellt anpassade efter psykiatrins behov kan vården integreras med övrig vård och därmed effektiveras och förbättras. Det kommer att bli möjligt att öka helhetssynen på patienten genom samarbete med övrig vård inom ÅHS samt mer effektiva vårdprocesser genom samlokalisering av öppen och sluten vård.

Nyckelorden för Psykiatrins hus i Uppsala är generalitet, flexibilitet och framtid.
Det är tre ord som också passar vårt hus. Generalitet står för att byggnaden har förmåga att rymma olika verksamheter och möta förändringar. Flexibilitet och framtid står för den moderna psykiatrin.
Trots delvis undermåliga verksamhetsutrymmen har den åländska psykiatrin utvecklats och tagit stora steg framåt: Dagkliniken med Bostonmodellen, Ätstörningsmottagningen ”Treat”, Barnahusmodellen, utbildning i kognitiv psykoterapi och missbrukarvård samt substitutionsbehandling. Det känns onekligen som om den yrkesverksamma personalen inom psykiatrin är beredd. Det behövs bara ett ändamålsenligt, behovsanpassat skal.
Det saknas nämligen inte gemensamma utmaningar!

Psykisk ohälsa är framtidens stora folkhälsoproblem och en växande orsak till arbetsoförmåga. Den politiska medvetenheten om den psykiska hälsans betydelse för folkhälsan har stärkts. I de nordiska länderna har antalet sjukskrivningar och förtida pensioneringar på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt.
Nordisk tillgänglig data visar ett stort mörkertal inom psykisk ohälsa. Endast var tredje person med depression får behandling. Ges behandling, är den otillräcklig i hälften av fallen. Kunnande kring psykisk ohälsa upplevs vara otillräckligt inom primärvården. Preventiva insatser används i otillräcklig utsträckning och den psykiska friskvården är eftersatt, trots att forskning visat att det finns effektiva och kostnadseffektiva interventioner att tillgripa.

Ett tecken på ett ökat politiskt intresse för psykisk hälsa som en folkhälsofråga är publicering av EU-kommissionens grönbok för psykisk hälsa. Grönboken konstaterar att år 2020 kommer en av de vanligaste orsaken till att man söker läkare vara något psykiskt besvär.
Ett arbete för psykisk hälsa stöder samtidigt strävan att minska hälsoklyftorna och marginaliseringen. En av politikens viktigaste roller när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor är att minska stigmatiseringen av frågor som gäller psykisk hälsa.

Katrin Sjögren
social- och miljöansvarig