DELA

Protestera mot Mise

Hej alla politiker, ni har väl sett Ålandstidningens fina naturbilder, onsdagen den 12 mars. Tänk er att ha en splitter ny lädersoffa mitt i naturen, där man fritt kan slå sig ner, lyssna på fåglarnas sång och njuta av naturen. Kanske något för turist Åland, … . vilken lyx!
Men visste ni politiker, att det är ni, ja just ni, som bär skulden till allt det övriga som kastats ut i naturen??

Om ni är missnöjda med den situation ni förorsakat, så packa er ut och städa upp och särskilt socialdemokraterna, ty det var just de som hittade på Mise, ändrade lagarna så att vem som helst skulle äga soporna utom kommunerna, enbart för att det skulle råka sig så att aktiebolaget Renhållningen skulle ges möjlighet att starta upp sitt bolag. Det lukrativa bolaget skulle sedan kunna köpas upp mest troligen av någon nära släkting till någon politiker. Jag kan nästan höra i mina öron hur ledarfiguren gav order till det tilltänkta transportbolaget:

Och se till att ni tar ordentligt betalt! Ja, det gjorde de också, tre gånger för mycket betalt!
Typiskt arbetssätt för politiker, så att pengarna till slut skall börja rulla ner i deras egna fickor.
Ja, betänk vilka plågor dessa politiker förorsakat naturen och alla människor, speciellt de människor med ringa inkomster.

Jag har i otaliga gånger påtalat att vi borde byta renhållningssystemet till ett Ekorosks system, där avgifterna är blott ca. 1/3 av det vi nu tvingas betala.
Och trots att majoriteten av de åländska kommunerna har hoppat av eller i rena protester gett sparken till Mise. Och trots att missnöjet jäser i Mises kommuner.
Och trots att det har konstaterats att över hälften av den åländska befolkningen är missnöjd med Mise.

Men nej … .dumheten tycks inte ha några gränser om man är politiker och dessutom att dylika typer skall tillåtas styra samhället. Undra på att det går som det går också.
I Italien styr maffian renhållningen, det gör den här också, skillnaden är blott att här lider maffian av tittelsjukdomar, så de kallar sig ledamöter, eller ministrar.
Ulf Nyberg