DELA

Protestera mot Mise

Du, messaren 0457 / 1062 lägenheter, 30 april i Nya Åland, samt den som inkom i dag i samma ärende.
Eftersom ni fortfarande inte har det på klart att Mise är den stora boven och onda roten till allt elände som berör miljöhanteringen, renhållningen och sorteringen av avfall, skall ni nu få en förklaring.

1. Mise kräver grundavgiften 107 €/år av samtliga lägenheter. Det spelar sedan ingen roll om de är bebodda eller står tomma. Alltså, hyresgästen kan på intet sätt påverka någonting alls!
Det är helt klart bevisat att hyresgästen i det här fallet tappar allt intresse för att ens bry sig om eller sköta sorterandet.
När Mise hotar hyresvärden med utmätning och andra repressalier såsom höjda avgifter, är det självklart att problemet flyttas ett steg ner, alltså till hyresgästen.

Mise har stirrat sig blind på att blott plocka in dom stora pengarna så enkelt och lätt som möjligt och skiter fullkomligt i folket och deras åsikter. Visst är det mycket arbete att skicka räkningar till alla hyresgäster men det är viktigt att folket får känslan att det arbete de sorterar fram är till nytta för dom själva och miljön. Om ni själva köper och betalar en ny bil, så visst sköter ni noggrant om den, har farsan köpt den och ni inte behöver bry er om vad den kostade, så går det lätt att börna några varv så gummit ryker och däcken blir släta på en sommar.

2. Det här problemet kommer att kvarstå, ända tills vi får bort Mise och installerat ett Ekorosks-system. Ekorosk vet att det är mycket viktigt att ha hela folket med sig och de vet också att det är oerhört viktigt att folket ser nyttan med sitt arbete och sorterande.
I ett Ekorosks-system betalar hyresgästen själv sin grundavgift 3,68 €/månad = 44,16 €/år moms ingår. Hyresgästen här får en känsla av att han/hon även är en mycket viktig länk i Ekosystemet samt att all det arbete som nerläggs, gynnar omgivningen och miljön hålls ren!
Om hyresgästen önskar byta lägenhet under året, uppstår heller inget problem, ty den betalda grundavgiften följer hyresgästen, den hör alltså inte till lägenheten. Det kan heller inte uppstå meningsskiljaktigheter av typ miljöproblem mellan hyresvärd-hyresgäst då var och en har sitt ansvar.
Ulf Nyberg