DELA

Protestera mot Mise

Med anledning av det medborgarinitiativ jag inlämnade till staden i våras och som fick en politisk behandling, ja redan det säger väl allt, varför ett misstroende mot beslutet har inlämnats.
Ett korrekt beslut måste innehålla förnuftigt renhållningstänkande, beakta befolkningen och värna om den miljö vi lever i.
Renhållningssystemet skall uppbyggas så enkelt och lättskött som möjligt, med avgifter så förmånliga att det tilltalar hela folket att uppfylla sitt miljöansvar.

Mise blev ett av de större skräckexemplen som grundades av politiker 1997 och som i dag 15 år senare fortfarande är ett monumentalt missfoster. De enda förändringarna som kunnat noteras är blott att 10 kommuners politiker representerande 10322 medborgares protesterande mot Mise, att inte alls ansluta sig eller i rena protester hoppa av från Mise.
Dessutom inkom 407 protester från Mise-kommuner för avsättande av Mise, bostadsbolag i Mariehamn som önskade avskaffa Mise för att kunna erhålla humana avgifter, representerade 1062 lägenheter.

Bevisligen står nu 1/3 av hela den åländska befolkningen i protest mot Mise och det verkliga antalet är sannolikt ½ eller mer.
Som politiker måste ni nog börja bry er, ty man kan inte bara med förbundna ögon och skygglappar trampa ner och förkväva ett halvt samhälle, bara för att tvinga fram ett politiskt oförnuftigt beslut, såsom Mise.
Politikerfunktionen och Kommunalförbund måste utfasas ur Mise, som skulle ombildas till Aktiebolag och erhålla namnbyte. Se även: www.ekorosk.fi

Om ni politiker inte bryr er om att inrätta ett renhållningssystem som beaktar hela samhället och den protesterande befolkningens behov, behöver den protesterande befolkningen inte heller bry sig om era misslyckade politiska renhållningsbeslut, och karusellen med sopdumpning och Mise-brasor bara fortsätter …  …  klokt va?
Inget att förvåna er över om ni nu själva förorsakar er ett politikerförakt!!

Att staden försökte påstå att Mise har ett värde bara för att man i godtrogenhet investerat pengar i företaget, måste nog omvärderas i likhet med att köpa aktier i ett företag som redan har gått i konkurs. Kunskap om miljöarbete förekommer i Ab Ekorosk och i Mise förekommer blott politik!
Ett renhållningsföretag kan sägas ha ett värde när allt fungerar klanderfritt och man har befolkningen såsom medarbetare. Det här gynnar samhället, människorna och miljötänkandet rätt. Det här kan ni politiker blott uppnå om avgiftssystemet är rätt.
Så försök nu förstå … .. för privatpersoners hushåll med 1 – 2 personer är grundavgiften blott 47,28 €/år för allt det avfall som uppstår i hemmet och trädgården och för 3 personers eller större familj, är grundavgiften blott 67,92 € /år. Tömning av avfallskärlet kostar 3,50 €/tömning, alltså 7 €/månad. Observera att avfallskärlet skall blott hålla brännbart och kompost, enbart brännbart om man själv komposterar. Allt återvinningsbart uppsamlas i ekopunkter eller typ det vid butiken Kantarellen. Observera att slutna ekopunkter inte skräpar ner likt öppna containers.

Fördelar med Ab Ekorosks modell: Se även www.ekorosk.fi
Om Mariehamn och Jomala kopierar Ab. Ekorosks modell och avgiftssystem, lär det inte dröja länge innan även de andra kommunerna också önskar ansluta sig, vilket bör vara huvudmålet, alltså att ha allt och alla under samma tak.
Det är mycket oekonomiskt att alla har skilda renhållningssystem och administration.
Tills vi själva kan ta vara på vårt brännbara avfall, borde vi upphöra med transporter till Sverige och upprätta två uppsamlingsplatser i skärgården, en på norra linjen och en på södra linjen, som skulle tömmas samtidigt som avfallet transporteras såsom nyttotrafik från fasta Åland till Finland eller förbränningsanläggning som planeras i Åbo-trakten.
Ulf Nyberg