DELA

Protestera mot Mise!

Den 14 december 2012 publicerades resultatet från en kundundersökning, som Mise låtit utföra. Märkligt att man i ett önsketänkande skriver att de flesta är nöjda med Mise, trots att största delen av de tillfrågade 1000 personerna var så trötta på Mise att de har skitit fullkomligt i att svara, de skiter också i vad Mise sysslar med, lika så hur de skall sortera.
Förstår Mise inte det? Titta i skogarna, Mise-brasorna, galoscherna åker i komposten etc … etc … 

Dessutom behöver man inte slösa bort tid på kundundersökningar, det är mycket enklare att blott titta i backspegeln vad Mise har åstadkommit.
10 kommuner har hoppat av från Mise i rena protester, vilket utgör 10322 personer, från de kvarvarande Mise-kommunerna inkom 407 protester mot Mise, fastighetsägare i Mariehamn var mycket missnöjda med de alldeles för dyra sopavgifterna och hot om utmätning om betalning inte inkommer, så enbart på dessa grunder inkom 1062 protester mot Mise på blott 4 dygn!
Det här kommer ni inte undan, att omkring halva den åländska befolkningen bevisligen är missnöjda med Mise!!

Fattar Mise inte att något är helt galet?? Eller har man för mycket sopor under hårfästet??
Och vad sysslar ni politiker med? Ni borde nog också börja förstå att så här kan vi inte ha det, när det bevisligen finns andra modeller på soporganisationer, som gör allt dubbelt förmånligare än Mise-modellen.
Inte ens stadens egen miljöchef Jan Westerberg försvarade Mise den 5 december 2008, han hade också räknat ut att årsavgiften, borde ligga på 42,50 €/år, vilken sammanfaller mycket väl med avgiften 47,28 €/år www.ekorosk.fi uppbär i dag för två personers hushåll.
Både Ab Ekorosk och Westerberg har fullkomligt rätt om avgifterna. Avgifterna får inte vara tillklåpade, de måste vara så förmånliga, att man får hela folket med sig, samt att det utgör mera besvär att gräva ner soporna, bränna upp dom, gömma dom i skogen eller släpa dom till stranden och båten för att häva dom till sjöss.

Hos Ab Ekorosk kommer deras största intäkter just från sopor. Återvinningsgraden är 93% alltså man utvinner pengar ur alla sopor förutom de kvarvarande 7 procent, som består av icke återvinningsbart och innehåller skadliga ämnen, typ skor som innehåller klor etc..
I Mises bokslut lyckades jag inte hitta någon rad med intäkter från avfallet, ser jag dåligt eller är det någon med långa fingrar som tar dessa pengar och folket tvingas därför betala dubbelt för höga avgifter? Sover revisorerna?

Till vem eller till vilka kanaler går dessa överskott, som uppkommer till följd av dessa dubbelt för höga avgifter? Renhållningen kvitterar också ut en dubbelt för hög tömningsavgift och skall nog också få ögonen på sig. Kanske leveranserna till Sverige var så dåligt sorterade, att det bara går jämt upp, när avfallet säljs?
Och ni som jobbar i politiken och försöker försvara allt det här rofferiet till vilket pris som helst, vad tror ni folket tänker om er?
Vi får kopiera Ekorosks-modell när som helst och förhoppningsvis kanske successivt kunde lyckas reparera de skador Mise förorsakat och åstadkommit folket och miljön.

Till dem som påstår att Åland är för liten volym, för Ekorosks-modell kan jag blott säga: Ab. Ekorosk startade med blott 5 kommuner i en glesbygd likt Åland, kostymen måste anpassas till underlaget! Tack vare de låga avgifterna och en affärskunnig ledning har bolaget vuxit till 11 kommuner i dag.
Ekorosk har alltid haft låga grundavgifter och förstått att deras pengar ligger i soporna, samt att ha folket med sig såsom medarbetare för att lyckas samla in dessa pengar.
Enkelt, klokt och förståndigt, dessutom miljövänligt!
Ulf Nyberg